Uudis

Tallinna Ülikool kutsub kolmele põnevale täiendkoolitusele!

Tallinna Ülikool kutsub kolmele põnevale täiendkoolitusele!

Arnaud Degimbe: Lastetantsu õpetamise metoodika
08.02 kell 10.00–17.00

Arnaud Degimbe sündis Belgias Namuris. Ta on muusik ja torupilliõpetaja, kaasaegse tantsu, muusika, liikumise ja rütmi õpetaja. Tal on kraad kunstipedagoogika alal. Alates 2015. aastast on ta Education’Art Society liige.

Töötoas käsitletakse erinevaid võimalusi mängulise tantsu õpetamiseks, arvestades lapse huvisid ja arenguetappe. Analüüsitakse ja harjutatakse võimalusi, kuidas suurendada laste loovust ja kujutlusvõimet liikumise kaudu, arendades samal ajal nende motoorseid mustreid.

Töötuba on mõeldud kõigile, kes töötavad lastega või kes soovivad arendada oma võimet toetada lapse arengut liikumise kaudu.

Info

IRINA PÄHN: Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates
29.02 ja 01.03 kell 10.00–13.00

Irina Pähn on lõpetanud Tallinna Balletikooli aastal 1982. Aastal 2014 lõpetas ta Tallinna Ülikooli Koreograafia õppekava magistrikraadiga. Ta on olnud Rahvusooper Estonia balletiartist, õpetanud noori klassikalises tantsus Tallinna Balletikoolis ning alates 2007. aastast on ta Tallinna Ülikooli BFM Instituudi koreograafia õppekava balletilektor.

Ta on läbinud mitmeid kursuseid nii Eestis kui välismaal, sealhulgas joogaterapeudi kursuse Eestis ja PBT (Progressing Ballet Technique) Moskvas.
Irina ütleb, et mõtleva (ehk teadliku) keha omanikuks saame siis, kui omandame teadliku kontrolli füsioloogiliste protsesside üle.

Töötuba on mõeldud kõigile neile, kes tegelevad aktiivselt oma kehalise potentsiaali avastamise ja arendamisega või tahavad selles aidata oma õpilasi. Niisiis on oodatud näiteks erinevate stiilide tantsijad ja tantsuõpetajad, võimlejad, uisutajad, jooga ja pilatesega tegelejad jne, nii harrastajad kui professionaalid.

Kummilindiga töötamine parandab lihasmälu ja -tundlikkust, mis omakorda aitab stabiliseerida ja tugevdada kogu keha liikumiselundkonda. Kuigi kummilint on tuntud ja populaarne treeningvahend juba pikka aega, võib ikka ja jälle avastada uusi võimalusi selle instrumendi kasutamiseks. Minu nägemuses on antud töötuba justkui labor, kus uurimise tulemusena võiksime jõuda keha siseruumi sügavama tunnetamiseni ja seda just kummilindi omadustele tuginedes. Kummilint on ideaalse lihase mudel – veniv, elastne, resistentne. Töötame läbi kummilindi harjutusvara, lähenedes sellele loovalt ja improviseerides, et igaüks leiaks võimaluse oma praktikat täiendada uue materjaliga.

Info

INDREK KORNEL: Funktsionaalne keha improvisatsioonis
07.03 ja 08.03 kell 10.00–13.00

Indrek Kornel (sündinud 28.05.1989) on koreograaf/lavastaja/liikumisõpetaja. Hetkel töötab ta vabakutselise Pilatese, CoreAlign´i, Gyrotonic ® õpetajana ning lisaks on ta varem töötanud nii Eestis kui ka Brüsselis liikumisõpetajana. Indrek lõpetas Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna bakalaureuse- ja magistriõppe (koreograaf/lavastaja suunal) ning lisaks on tal rakenduslik kõrgharidus infotehnoloogiasüsteemides.

Indrekul on terviklik Pilatese stuudio üldtreeninguõpetaja tunnistus (925 tundi) Corpus Pilates™ koolilt. Lisaks on ta lõpetanud Corealign ® (90 tundi) Level 1 kursuse ning 2019. aasta suvest on sertifitseeritud Gyrotonic ® Level 1 (250 tundi) taseme õpetaja.

Liikumisalaselt täiendab Indrek end pidevalt. 2019. aastal viibis ta New Yorgis mentorlusprogrammis õpetaja Deborah Lesseni juhendamisel.
Samuti läbib ta 60-päevase improvisatsioonikoolituse David Zambrano juhendamisel.

Indrek on huvitatud kvaliteetse liikumisõppe edasiandmisest ja soovib õpetada, kuidas läbi liikumise on võimalik igapäevaeluks vajalikke väärtuseid ning kvaliteete omandada.

Keha jaotatakse eri ühendusteks, mis rakendatakse liikumisse, kasutades terve keha tööprintsiipi. Funktsionaalse treeninguga valmistatakse osaleja ette liikumiseks, mille kaudu saadakse kogemus keha ühenduste kasutamisest liikumise improvisatsioonis. Võimalus on kogeda erineva eesmärgiga harjutuste jadasid, mis üleüldiselt parandavad keha sooritusvõimet. Õpituba põhineb suures mahus klassikalisel Pilatese treeningsüsteemil, täpsemalt Carola Strauss Trieri koolkonna õpetaja Deborah Lesseni edasi antud õpetustel. Improvisatsioonis lähtutakse David Zambrano´ improvisatsiooni õpetamise metoodikast ja loogikast, põhimõtteks on “Kasuta oma tervet keha, et liikuda”.

Info

Koolitused toimuvad TLÜ BFMi uues Vita majas (Narva mnt 27)!