Uudis

TantsuRUUM märtsis

TantsuRUUM märtsis

Sel korral jagame TantsuRUUMi residentide peegeldusi möödunud VAHELÜLI üritusest, mida kureerisid Helina Karvak, Igor Lider, Nele Suisalu ja Valeria Januškevitš.

Jätkumas on iganädalased liikumisSESOONID ning kontaktimprovisatsiooni kursused.

Seekordse VAHELÜLI teema “Ebasüsteem”sai valitud tulenevalt aruteludest, kuidas säilitada värsket kogemust, otsides viise automatismist hoidumiseks. Õhku jäi mõte, et ootamatu või uus “miski” saab tekkida, kui ollakse nõus olema ebastabiilses kohas – ebastabiilsus võimaldab piiride nihutamist ja sunnib kohanema.

A. Turovski loeng ebastabiilsusest loomariigi näitel tõstatas märksõnad kohanemisest, evolutsioonist, võimest muutuda ning ka olulise mõtte piiride tunnetamisest. Sarnaseid märksõnu kandsid ka teised VAHELÜLI töötoad. Ülesannete kaudu, kus tuli ümber mõtestada enda roll, kanda osalist vastutust kellegi teise eest, usaldada täielikult end ümbritsevaid, suudeti ära tabada uued “miskid”, ent ilmselget piiri näis nihutavat töö häälega. Põnevad arutelud tekkisid hääle kehalisuse, heli tekitamise ebamugavuse ja selle loomulikkuse ümber ning esile kerkisid küsimused, millal ja miks on meid õpetatud vaikima.

Kahe päeva pinnalt jäi kõlama aga suurem mõte, et kui grupi iga liige otsustab olla haavatav, saab nihutada nii grupi kui enese piire ning tunda end endiselt turvaliselt ja hoitult. Selline piiridega mängimine seob gruppi ning mõjub enese potentsiaali peeglina.

Valeria

 

VAHELÜLI on minu jaoks end jäädvustanud protsessina. See sai alguse suve lõpul, kui tulime residentuuri, kus saime residentidega teada, et see on üks osa meie TantsuRUUMi residentuurist. Mõnda aega oli see üritus talveunes, siis kohtusime ja arutlesime rohkem ning hakkas vormuma ürituse suund ja struktuur. Siis toimus VAHELÜLI ise, seejärel otsade kokkusobitamine ning järelkaja.

Protsessi jooksul sain korduvalt meelde tuletada ja harjutada selle välja sõnastamist, mis on mulle oluline ning huvitav ja et kõik osalised seda teeksid; suheldes tuleb erinevalt/mitmeti/valesti mõistmisi ning see ei tähenda, et miski on valesti, vaid see on kutse taas selgust luua/otsida. Koostöö on kergem, kui sealjuures on naeru ja mängulisust; erinevad lähtepunktid, huvid ja kogemused rikastavad, kui peame koostööd oluliseks ning tahame üksteist mõista. Meie seisundid ja ressursid on pidevas muutuses.

VAHELÜLI nädalavahetus ise oli intensiivne ja toitev. Juba enne üritust oli tahe sinna inimesi kutsuda. Oli tunne, et tuleb rikkalik koosolemine, et meil on äge kamp ja meie teemad kõnetavad meid endid, mis annab pinnase ka teistega dialoogi jõudmiseks. Rõõm oli, et tiimina toetasime üksteist, rõõm oli, et osalejad kaasa panustasid, rõõm oli näha inimesi mitmekülgselt liikumas-tantsimas-häälitsemas, rõõm oli kallistada ja koos liikuda, rõõm oli õppida, rõõm oli kaasa elada sõprade avastustele, rõõm oli kehaliselt mõistatada ja avastada, rõõm oli kulgeda ning valida.

Helina

 

VAHELÜLI 2023 lõpus küsisime üksteiselt uuesti “Kas me saime teada, mis on ebasüsteem?” Või kas eesmärk oli ebasüsteemi puhul jõuda definitsioonini ehk eituseni, nagu oli eristuse põhjal määratlemist ehk territooriumi määramist kirjeldanud Turovski. Kas ebasüsteem võiks olla ebastabiilsuse territoorium?

Proovisime viimases aruteluringis ebasüseemi kirjeldada lähtuvalt töötubade järel tekkinud kehaseisundist:

“Haprus + jõud = avatus.”

“Ebastabiilsus on avatuse põhialus.”

“Ebasüsteem on avatud lähenemise protsess kohalolevale kehas ja ruumis,” vastaksin ma täna uuesti selle üle tagantjärele mõeldes.

Algselt oli “ebasüsteem” mõistena impulss, et kehtestada ruumis ebastabiilse keha kultuur. Meid huvitas muu hulgas, kas tants võiks olla üks maailma üldiselt valdava ebastabiilsuse ümbertöötlemise vahend kehas. Ilma pingsalt fookust hoidmata jõudsime praktikas selleni, et kavatsuslik ja kehaline ebastabiilsusega mängimine põhjustab ligipääsu sisemise rahu ning sujuvuse kogemusele, suurendab avatust ja võimekust mitte tõmbuda eemale isiklikust ebamugavusest jagatud ruumis.

Minu jaoks oli oluline, kuivõrd uudishimulikku tagasisidet sai minu ja osteopaat Kati Krilli spontaanne koostöö helikeha töötoa kujul. Sain huvitava peegelduse oma loomemeetodile, mis tuleb välja, et sarnaneb väga sellega, kuidas osteopaadid teraapiasessiooni ajal ravivõtete valikuid teevad ja oma patsienti tunnetavad.

Nele


TantsuRUUMi programm märtsis 2023

◼️ KONTAKTIMPRO + elav muusika / jämm-töötoad edasijõudnutele:

Läbiviijad: Laura Kvelstein, Tatjana Romanova
Muusikud: Viktoria Grahv, Aapo Watanen, Kristjan Kannukene

Kohtume valitud pühapäevadel:
02.04 kell 13.00–16.00 Kontrast ja värvingud
30.04 kell 13.00–16.00 Mängulisus
28.05 kell 13.00–16.00 Underscore

Uurime kontaktimprovisatsiooni väljakuulutatud teema prisma kaudu, mänglevas koosluses elava muusikaga. Kohtumine koosneb kolmest osast: töötuba, jämm ja tagasiside.

~ ÜRITUS FACEBOOKIS 

◼️ KONTAKTIMPRO baaskursus: Mari-Liis Eskusson 

Kontaktimpro baaskursuse tundides õpime liikumist läbi lõdvestuse, põrandatehnikat, improvisatsiooni, paarisjoogat, tõsteid ning mõningaid lõdvestavaid massaaživõtteid. Tundides õpime keharaskust pehmelt andma ja vastu võtma, ühise raskuspunktiga liikumist, vastukaalu kasutamist liikumisel jpm.

9., 16., 23., 30. märts kell 20.00–21.30
6., 13., 20., 27. aprill kell 20.00–21.30
4., 11., 18., 25. mai kell 20.00–21.30 

~ ÜRITUS FACEBOOKIS

◼️ liikumisSESOON / kaasaegse tantsu tunnid

Igal teisipäeval kell 19.30–21.00 ja neljapäeval kell 9.00–10.30.

LiikumisSESOON on tantsu- ja liikumispraktikakeskne formaat, mis pakub regulaarse treeningu võimalust ning toetab teadmiste jagamist ja dialoogi valdkonnas tegutsevate liikumishuviliste vahel. Eelkõige on see võimalus tulla kokku ja nautida tantsu.

Seekordsed liikumisSESOONide läbiviijad selgusid avatud kutsungi kaudu ning poolaasta märksõnaks on süvenemine – nüüd saame iga koreograafi liikumispraktikat näha, kogeda ja uurida mitme nädala vältel!

MÄRTSIS ja APRILLIS kutsuvad endaga liikuma Sigrid Savi ja Alissa Šnaider

A j a k a v a :

9.–31.märts – Sigrid Savi
4. aprill – 16. mai – Alissa Šnaider

~ ÜRITUS FACEBOOKIS

◼️ Jagatud RUUM

K 9.00–11.00 ETA / A-saal

Jagatud ruum on (tantsu)kunstnikele avatud kureerimata ruum: aeg dialoogiks, isiklikuks praktikaks jagatud ruumis, jagatud praktikaks, katsetamiseks ning milleks parasjagu vajadus või soov on.

Panus vabatahtlik.

~ ÜRITUS FACEBOOKIS


FB
Kodulehekülg
Instagram

Asukoht > Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus