Uudis

tere, talvine tantsija / hello wintery dancer 

tere, talvine tantsija / hello wintery dancer 
Foto autor: Ekaterina Soorsk

 

Kui mõtiskleda hetk uue aasta eel … Oleme ütlemata tänulikud, et meil on olnud võimalik ellu tuua ja toimimas hoida TantsuRUUMi – paika kogunemiseks, lõimumiseks, dialoogiks ja arenguks. Peame oluliseks meenutada, et TantsuRUUM on meie endi teha. TantsuRUUMil puudub üks kuraator ja ainukindel kunstiline suund. Neid on korraga mitmeid ja erisuguseid. Meie programm on siiani kujunenud valdkonna kunstnikega dialoogis nende huvidest, unelmatest ja kontaktidest lähtuvalt. Oleme hoidnud silmad lahti juba olemasolevatele võimalustele, kutsudes oma praktikaid jagama erinevate festivalide ja õpetamistööde raames Baltikumis või Põhjamaades tegutsevaid kunstnikke. Ning muidugi oleme väärtustanud ja kaasanud oma kohalikke pärle, kellel on, mida jagada. 

Kui üldse midagi uuelt aastalt soovime, siis seda, et TantsuRUUMi avatus ja ühine tegutsemine oleks kõikidele teada, nähtav ja toimiv. Ühiselt ruumi luua ja hoida on omamoodi põnev väljakutse. See nõuab valmisolekut mitmesuunaliseks dialoogiks, isiklike arvamuste ja maitsete kombineerimist teiste omadega, vastutuse jagamise harjutamist. Piltlikult juhime ühiselt ühte suurt paati, olles samal ajal selle sees pidevas muutumises ja liikumises. See alatine liikuvus vajab tundlikku kööstööd, teineteise kuulamist, tasakaalu hoidmiseks raskuste jagamist teineteise vahel. Kõik peavad veidike oma jõudu rakendama, et seilamine sujuvam oleks. 

2020. aasta algus toob kindlasti ühe või mitu kogunemist, kus räägime kollektiivselt ja personaalselt sellest laevast nimega TantsuRUUM. Hoia kõrv ja silm lahti! Seni võid omakeskis mõtiskleda, kas sul oleks soovi sellele laevale „õlg alla panna“. Ja kuidas siis ikkagi? Meenutame veel, TantsuRUUM on meie endi teha. Oma jõuvarude, võimaluste ja vajaduste järgi.

~ püsi ~ laines ~ 

2019 detsember – jaanuar TantsuRUUMis:

l i i k u m i s S E S O O N : Aga äkki …
läbiviija: Maria Uppin
9.–13. detsember kell 10.00–12.00
FB

Sessions k o n t a k t J Ä M M
läbiviija: Joonas Tagel
15. detsember kell 18.00–21.00
FB

T ö ö t u b a : Jarkko Mandelin & Suvi Nieminen
Kinetic Orchestra tantsukompanii
PÕRANDATEHNIKA ja PARTNERLUS
20.–22. jaanuar kell 9.30–16.00

Kinetic Orchestra (KO) on Soome tantsukompanii, mis tegeleb regulaarse etendamise ja töötubade läbiviimisega. Nende liikumiskeelt iseloomustab füüsilisus, kõrgetasemeline ja akrobaatiline põrandatehnika, omalaadne partnerlus ja bluusist inspireeritud kaasaegne liikumiskeel. KO töötuba loob huvilistele võimaluse õppida ja praktiseerida KO kompanii päevakajalist ja uusimat liikumismaterjali ning liikuda Jarkko Mandelini ja Suvi Niemineni liikumispõhimõtetest lähtuvalt. See nõuab kiiret kohanemist eriilmeliste liikumisviisidega ning pakub uusi alternatiive väljakujunenud partnerluse põhimõtetele.

Enam infot

Registreerimine peagi avatud! 

l i i k u m i n e mitmesuunalises ~ l~ a~ i~ n~ e~ s

FB
Kodulehekülg
Instagram

Asukoht > Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus

 

TantsuRUUM on
ühine ruum ~ avatus ~ kokkupuutepunkt ~ võrgustik ~ koostöö ~ jagatud
vastutus ~ protsess ~ areng ~ jätkusuutlikkus ~ järjepidevus ~ enesetäiendus

TantsuRUUM on keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele.
Tegemist on koostöö- ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös eesti tantsukunstnikega.

Praktiliste tegevustena toimuvad TantsuRUUMis:

  • väliskoreograafide töötoad tantsuprofessionaalidele ning harrastajatele;
  • lühiajalised ja hooajalised residentuurid;
  • liikumisSESOON: igareedene tantsu- ja liikumispraktika, mis toetab liikumisalaste teadmiste jagamist ning dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsuprofessionaalide, teatri- ja etenduskunstnike vahel;
  • TantsuRUUMi ateljee: soodsatel tingimustel kasutatav tööpind tantsukunstnikele erisugusteks loomingulisteks protsessideks ja ideede arenduseks.

 

TantsuRUUMi tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium – täname!