Uudis

Tulemas on neljas tantsu lõimumise koostööpäev

Tulemas on neljas tantsu lõimumise koostööpäev

18. oktoobril kell 11.00–14.00 toimub IV koostööpäev: loodusainete õpetamine tantsu abil. Kohtumine toimub ikka Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud! 

Registreeri oma osalus SIIN!

Tantsuhuvihariduse Liit on kutsunud ellu programmi, mille eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.

Esimesel koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegeletakse. Esmalt keskenduti sellele, kuidas loovliikumine ja -tants saab toetada üldpädevuste arengut ning aidata kaasa ainete õppimisele üldhariduskoolis. Teise koostööpäeva teemaks oli tants ja matemaatika ning kolmanda koostööpäeva teemaks tants ja ajalugu. Programmi käigus luuakse õppematerjale ning plaanis on ka õppepäevade korraldamine huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.

Projekti eestvedajateks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammi kohta loe lisa liidu kodulehelt ja FB sündmuse kaudu.