Uudis

Üleskutse tantsuterminite ideekorjele ja talgupäevale!

juuni, 2024

Üleskutse tantsuterminite ideekorjele ja talgupäevale!

Mis on koreograafia? Mis on tantsutehnika? Mida tähendab holistiline tantsuharidus? Kes on etendaja?

Kas oled kunagi hädas olnud oma valdkonna terminitega kellelegi mõistet seletades või ise mõistest aru saada püüdes? TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsuõppejõud on juba teist aastat tegelemas etenduskunstide, sh tantsukunsti terminoloogia loomise ja korrastamisega kaasaja kontekstis. Senitehtut saad leida Sõnaveebist siin.

Milleks teha terminitööd?

  • Et üle vaadata ja korrastada juba olemasolevaid termineid.
  • Et termineid eestindada.
  • Et luua uusi termineid, mida pole veel olemas, aga vajadus asju selgitada on olemas.
  • Et selgitada tundmatuid mõisteid.

Tantsuvaldkonnas on käibel mitmeid uusi ja vanu mõisteid, mis vajaksid selgitamist ja ühtlustamist, nii kuulutame välja:

  1. ideekorje, kuhu ootame veel sõnastamatuid või ka juba olemasolevaid, st sõnastatud, kuid kaasajal ümbermõtestamist ja/või -kirjutamist vajavaid tantsualaseid mõisteid;
  2. virtuaalse talgupäeva, st reaalajas ZOOMi keskkonnas toimuva tööpäeva, kus terminibaasi liikmete Kai Valtna, Ele Viskuse, Anu Söödi ja Lennart Peebuga koos reaalajas terminite üle arutleme ja neid lahti kirjutame. Talgupäev toimub reedel, 10. novembril kell 10.0013.00. ZOOMi lingi saadame registreerunutele. Oled oodatud talgupäevale ka siis, kui sa ise selgitamist vajavaid mõisteid välja ei paku!

Saada oma ideed ja registreeri end talgupäevale hiljemalt 8. novembriks siin.

Lootuses rikkalikule ideesajule ja talgupäeva rohkearvulisele osavõtule!