Uudis

Vaba Lava teatrikeskus ootab 2016/2017 teatrihooaja kuraatoriprogrammi lavastusprojekte

Vaba Lava teatrikeskus ootab 2016/2017 teatrihooaja kuraatoriprogrammi lavastusprojekte

Telliskivi Loomelinnakus paiknev teatrikeskus Vaba Lava ootab kuraatoriprogrammi lavastusteks ideid Eesti etenduskunstnikelt. Pakutud lavastusprojekt võib hõlmata nüüdisteatrit, tantsu, muusikateatrit või performance’it.

Viimastel aastatel on toimumas väidetavalt suurim rahvasteränne maailma ajaloos, millel on ettearvamatu mõju kõigi riikide ja rahvaste identiteedile. Seistakse silmitsi uute poliitiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste olukordadega. Ebakindlas poliitilises seisus on ohus ka Euroopa ühtsus. Kui palju oleme valmis jagama? Kuivõrd võtame vastu erinevusi meile tuttavasse keskkonda? Kui püsiv on meie kultuuriline identiteet? Kas tugev kultuuriline identiteet on põhjus sallimiseks või tagakiusamiseks? Kas kujutame ette, kuidas me ise muutume võõraste lõimimise tagajärjel?

Nendele küsimustele ei ole Euroopas ühtset vastust: poliitilised, geograafilised, ajaloolised ja sotsiaalsed põhjendused üheks või teiseks käitumismudeliks on riikides erinevad.

Eestis kutsub võimuladvik üles sallivusele ja lõimumisele. On siiski ebaselge, kas lõimumine tähendab, et võõrad peavad kohanduma kohalike kommete ja traditsioonidega või et kohalikud peavad oma vaateid muutma uute tulijate järgi. Kas neid aktsepteeritakse niivõrd, kuivõrd nad on valmis sulanduma? Kuivõrd oleme valmis end tundmatule avama?

Nende poliitiliste küsimuste taustal kutsuvad Vaba Lava kuraatorid Madli Pesti ja Thomas Frank üles esitama lavastusprojekte, mis uuriksid lõimumist ja kohanemist. Kus on piirid sallivuse ja hoolimatuse, osavõtlikkuse ja võhiklikkuse, võrdsuse ja erinevuse vahel? Kuidas näeme kaalukaussi ühtse identiteedi ning kultuurilise ja poliitilise mitmekesisuse vahel? Lavastusideed ei pea tegelema konkreetse poliitilise olukorraga, vaid võivad uurida lõimumist abstraktsemal tasandil.

Konkurss on avatud kõigile etenduskunstnikele, kes juurdlevad ülaltoodud küsimuste üle ning kelle lavastus toimub elava esitusena.  Projekte võib esitada nii Vaba Lava saalidesse kui Tallinna linna eri paikadesse.

Taotlemiseks esitada (eesti või inglise keeles):

  • etenduse kirjeldus koos tehniliste tingimustega (kuni 3 lk-d)
  • võimalik eelarve (kuni 1 lk, vorm Vaba Lava kodulehelt)
  • info taotleja ja kunstnike kohta (lühike CV, portfoolio, viited)
  • varasemate lavastuste videosalvestused (kui on)
  • andmed kaasprodutsentide ja kaasfinantseerijate kohta (kui on)
  • eestikeelse taotluse  puhul ingliskeelne kokkuvõte (kuni 2500 tähemärki).

Taotluste tähtaeg on 13. detsember 2015. Taotlusvorm asub aadressil www.vabalava.ee. 

Ideid valivad Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatorid Madli Pesti (Tallinn) ja Thomas Frank (Viin).

 

Esimese vooru läbinud projektide autorid kutsutakse oma lavastusideid tutvustama 2016. aasta jaanuaris. Lõppvalik toimub 2016. aasta jaanuari lõpus.

 

Etendusi peab olema võimalik esitada Vaba Lava programmis 2016. aasta septembrist 2017. aasta juunini.