Uudis

Varakevadised tervitused TantsuRUUMist + ilusat teatrikuud + tulevat tantsukuud!

Varakevadised tervitused TantsuRUUMist + ilusat teatrikuud + tulevat tantsukuud!

Noa Zuki ja Ohad Fishofi töötuba viis meid veebruaris tugevale liikumislainele ja gaga-tehnika tunnid aitasid kehadel õitsemiseks valmistuda.

Liikumisvoolu jätkumiseks ja kasvatamiseks ootame teid jätkuvalt kaasa liikuma iganädalastel liikumisSESOONidel, mida veavad märtsis TantsuRUUMi residendid Madli Paves ja Joanna Kalm ning aprillis Belgias baseeruv tantsukunstnik Leif Firnhaber (kohustuslikud sessioonid!).

Mais on oodata Šveitsi koreograaf Maud Blandeli töötuba “MORE THAN THIS” ning buto´l ja orgaanilisel liikumisel põhinevat töötuba legendaarselt Yumiko Yoshiokalt. Saladuskatte all võime veel öelda, et TantsuRUUMis toimub midagi väga erilist ka juunikuus – olgem ühenduses!

  • Töötoad: kaasaegse tantsu ja liikumispraktikate intensiivid.
  • Kontaktjämm: igakuine võimalus elava muusika saatel koos improviseerida kohaliku kontaktimprovisatsiooni skeene eestvedajate juhendamisel.
  • LiikumisSESOONid: TantsuRUUMi residentide juhendatud hommikused treeningud, mille vältel liigutakse ja uuritakse treeningu ning loomingu(lisuse) vahelist suhet ja mõju teineteisele, nende ühisala ja lahknemisi.

>>>
liikumine mitmesuunalises dialoogis
<<<

2019 k e v a d–s u v i TantsuRUUMis:

l i i k u m i s S E S O O N: tantsu kui treeningu ja loomingu piirimail
Tulevad kuupäevad: 20.03, 27.03, 04.04 (juhendab Leif Firnhaber), 11.04 (juhendab Leif Firnhaber), 18.04, 03.05, 10.05, 16.05, 24.05 (viimane!)
Kõik korrad kell 10.00–12.00
Juhendajad: Madli Paves, Christin Taul, Joanna Kalm, Rūta Pakalne
FB

K o n t a k t j ä m m
24. märts kell 15.00–18.00
Juhendaja: Jaan Ulst
FB

T ö ö t u b a: Yumiko Yoshioka
Kajav Keha: Buto ja orgaaniline liikumine
30. mai – 2. juuni kell 10.00–16.00

Yumiko on Jaapani päritolu kolmanda põlvkonna buto-kunstnik. Tema töötuba “Kajav Keha” ühendab endas buto praktika ja orgaanilise liikumise, valmistamaks ette keha tantsu ilmnemiseks ja inspiratsiooni väljendamiseks. Yumiko toetub ideele, mille järgi inimese keha ja hing koosnevad vibreerivatest lainetest; tema meetodi eesmärgiks on arendada meelte tundlikkust viisil, mis võimaldaks ligi pääseda keha süvakihtides paiknevatele tundmustele, mälestustele, piltidele. Selle jaoks tuleb keha puhastada üleliigsetest emotsionaalsetest ja füüsilistest pingetest: jõuda nullilähedasse olekusse ja saada puhtaks leheks, millele keha süvahoovused siis väljenduda saavad.
Info

 

FB
Kodulehekülg
Instagram

Asukoht > Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus

TantsuRUUM on
ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud
vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus
liikujalt > liikujale

TantsuRUUM on keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele.
Tegemist on koostöö- ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur
koostöös eesti tantsukunstnikega.

Praktiliste tegevustena toimuvad TantsuRUUMis:

  • väliskoreograafide töötoad tantsuprofessionaalidele ning harrastajatele,
  • lühiajalised ja hooajalised residentuurid,
  • liikumisSESOON: igareedene tantsu- ja liikumispraktika, mis toetab liikumisalaste teadmiste jagamist ning dialoogi valdkonnas tegutsevate tantsuprofessionaalide, teatri- ja etenduskunstnike vahel,
  • TantsuRUUMi ateljee: soodsatel tingimustel kasutatav tööpind tantsukunstnikele erisugusteks loomingulisteks protsessideks ja ideede arenduseks.

TantsuRUUMi tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium – täname!