Uudis

Viljandis on kompetentsi

Viljandis on kompetentsi

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti viimase aasta õppekavas on aine „Sotsiaalne etenduskunstide praktikum“. Nagu nimigi viitab, võiks aine toetada-lahendada-anda võimalust kogeda mingit sotsiaalset probleemi või küsimust. Antud aine on toimunud erinevatel aastatel erineva sisuga.

Selle aasta sügissemestril asusid viimase kursuse tantsutudengid Elle Viies, Maryn-Liis Rüütelmaa, Liis Maria Kaabel, Triin Kauber ja Christopher Meier koos õppejõud Anu Söödiga lahendama sotsiaalset tellimust, looma üldhariduskooli liikumisõpetuse ainekava toetavat tantsuga seotud õppematerjali. Sellekohane soov ja tellimus tuli liikumisõpetuse ainekava uuendajatelt Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist.

Nii valmisid 4 EAP ainemahu raames järgmised õppematerjalid, millest osa hea meelega ka tantsuõpetajatele ja teistele huvilistele laiemasse kasutusse jagame.

 1. Tantsulise liikumise fotopank paikneb siin.
 2. Õppevideote komplekt
  Hip hop
  Kaasaegse tantsu põrandatehnika
  Mänguline paarisakrobaatika
  Loovad ja tantsulised mängud
  Loovtants
 3. Tantsulise liikumise koolituspakett, suunatuna kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajatele üle Eesti ning kus praeguse seisuga ei ole enam kahjuks vabu kohti, aga saab lisada end ootejärjekorda (igal koolituspäeval 30 osalejat).

10.02 Info
28.02 Info
24.03 Info

Lisaks esitles aine õppejõud Anu Sööt tehtud tööd posterina konverentsil „Õppejõult õppejõule 2023“.