Artikkelnr 41

Eesti Tantsuagentuuri etendussari Tantsutuur alustas tantsulavastuste viimist maakondadesse: tulge kandideerima!

Doris Feldmann

Eesti Tantsuagentuuri produtsent

nr 40nr 42

Sel sügisel sai kaasaegset tantsu näha erinevates maakonnakeskustes. Eesti Tantsuagentuuri etendussari Tantsutuur on laiendanud oma identiteeti ning katsetas tuuritamist Eesti erinevates piirkondades sel aastal kahe tantsulavastusega.

26.oktoobrist 6.novembrini tuuritasid Tartus, Valgas, Võrus, Kuressaares, Paides, Haapsalus ja Kärdlas Renate Keerdi “KAMA” ja Siim Tõniste, Eike Ülevainu, Jaak Sapase, Olga Privise, Jarõna Ilo “post kaart”.

“KAMA” ja “post kaart” said valitud lähtuvalt Tantsutuuri uuest kontseptsioonist: viia tuurile üks omaproduktsioon ning üks külalislavastus. Tuurile minemise kriteeriumiteks sai määratud, et lavastused oleks tehnilistelt paindlikud ning lavaruumi oludega kohandatavad. Maakondade lavad on väga erinevate tingimustega ning Tantsutuur lähtubki siinkohal seisukohast, et iga lava saab teha ka minimaalsete vahenditega etendamiseks sobivaks – oluline on etenduskunstnike paindlikkus ja tahe viia oma looming väljapoole suuremaid linnu.

2010. aastal alguse saanud kaasaegse tantsu etenduste sarja Tantsutuur tunnuseks on ka sihtgrupile keskendumine. Tantsutuuri raames etenduvad lavastused nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Lavastused on valitud lähtuvalt nende omavahelisest haakumisest ning sobivusest publikule, keda huvitab kaasaegne tants ning teater.

Uue publiku kaasamine regionaalsel tasandil ning koostöö kohalike kultuurikeskustega on Tantsutuuri peamiseks ja põhiliseks eesmärgiks. Tantsutuur keskendubki publikule väljaspool suuri keskuseid. Missioon on leida viisid, kuidas kaasata kohalikku kogukonda ning tekitada soovi tulla tantsu vaatama.

Tantsutuur kuulutas äsja välja ka järgmise aasta etendusprogrammi kandideerimise võimaluse kõigil huvitanutel, seega tuuriformaadis jätkame ka uuel aastal ning veelgi rohkemates paikades.

Etendajalt ootame:

 • valmisolekut lavastusi vastavalt etendussaalidele kohandada
 • võimalust etendusi anda oktoobris – novembris 2015 ja veebruaris – märtsis 2016 (vajadusel märgi eelistus)
 • lavastuse kestvust vähemalt 30 minutit
 • eelistatult tantsulavastusi, mis sobivad vanusele alates 12. eluaastast

Eesti Tantsuagentuur pakub tuurile:

 • korraldusmeeskonda (produtsent, turundus, raamatupidaja jt) ja selle tegevusega seonduvat
 • etenduste tehnilise teostuse tuge (tehnikute töö koordineerimine) eest jms
 • prooviruume oma stuudiotes
 • etendustegevusega seotud statistika kogumist ja edastamist
 • vastutust piletimüügi, broneeringute, lepingute jms korraldamise eest
 • protsessi eelarve koostamist, projektide kirjutamist jms

Tantsutuuril osalemiseks saada:

 • eelarve ühe etenduse esitamise kohta (esinejate tasud, vajalikud rekvisiidid, valgus- ja helitehnilistest vajadustest lähtuvad tingimused jms). Nimetada ei ole tarvis transporti etenduskohtadesse, majutust jms
 • tuuritava meeskonna suurus ja nimed
 • tehniline rider
 • Lavastuse täispikk video Vimeo keskkonnas (võib olla kaitstud salasõnaga)
 • veel esietendumata töö puhul video asemel lavastuse selge ja sisukas lühikirjeldus

 

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 20. november 2014
Kontakt: Doris Feldmann, tel. 53 012 731, doris@tantsuagentuur.ee