Artikkel

KIIRKOHTING – Miks võiks tulla Viljandisse ja Tartusse õppima magistriõppesse kunstide ja tehnoloogia õpetaja tantsuõpetaja erialale?

Küsis Anu Sööt, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, magistriõppe tantsuõpetaja eriala suunajuht

Vastasid magistriõppe tantsuõpetaja eriala üliõpilased ja vilistlased

nr 137

mai, 2024

KIIRKOHTING – Miks võiks tulla Viljandisse ja Tartusse õppima magistriõppesse kunstide ja tehnoloogia õpetaja tantsuõpetaja erialale?

Foto Cristina Graça meistriklassist
Autor: Anu Sööt

Terje Õunapuu: Kui sul on kogunenud hulk kogemusi tantsuõpetajana, sahtlid on kogemustest punnis, ajavad piltlikult öeldes üle ääre ja sa ei leia sealt enam õiget lehekülge, aga sa tead, et tantsu õpetamine on sinu elu lahutamatu osa ja sa tahad need väärtpaberid korrastada…kui kaks aastat intensiivselt mõtestada ja reflekteerida, siis  puhub kui kevadine tuul iseenesest need sahtlid korda ja tantsuõpetaja taassünd saabki võimalikuks, silm särab rohkem ja mõistmine toob südamerahu.

Leanika Mändma-Orasmaa: Kui tunned vajadust suurema pagasi järele pedagoogilistes teadmistes ja oled valmis arenema nii õpetaja kui professionaalina, siis see on õige koht! Tantsuõpetaja eriala ühendab üldised pedagoogilised teadmised ja tantsuõpetajale olulised teadmised, kusjuures õppe sisus lähtutakse väga paljuski kokku tulnud kursuse eripäradest, kogemustest ning soovidest, seda just erialastes ainetes.

Liina Ojatamm: Magistriõppe kunstide ja tehnoloogia õpetaja tantsuõpetaja erialale tasub tulla õppima, kui sa tahad teada, millised on pedagoogika valdkonna uusimad suunad. Magistriõppe jooksul saab analüüsida oma õpetamisstiili, lähenemist materjalile ning oma pedagoogilisi vaateid/lähenemisi veel enam algosakesteks lahti võtta ja uuesti kokku panna. Samas on võimalik kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekaval osalejatega luua uusi sidemeid ja koostöid ning rikastada ka teiste erialade õppurite vaateid tantsupedagoogikast ning lõimida tantsupedagoogikat teiste õppeainetega. Kui sul on peas mõni põletav küsimus, mis puudutab tantsu arengut või kitsaskohti Eestis, siis magistriõpe on üks hea võimalus seda sügavuti uurida, konsulteerida õppejõududega ning lisaks on Tartu Ülikoolis juurdepääs mahukatele andmebaasidele, et võimalikult palju informatsiooni koguda.

Raido Mägi: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe tantsuõpetaja eriala annab mitmekesise põimitud nüüdisaegse hariduse (nutikas tantsuõpetaja) ning aitab kaasa ette-taha-kohe põnevale ja rahuldust pakkuvale karjäärile „Uus nägemus/tehnoloogia/erinevad meetodid tantsuõpetajana“. Lisaks avardab see silmaringi/ajuringi/tantsukingi…

Ave Jääger-Nurgamaa: Õppimine tantsuõpetaja magistriõppes pakub avastamisrõõmu. Rõõmu tuttavast ja värskusest. Annab võimaluse süveneda hariduse teemadesse. On paras väljakutse, kus saab rakendada parajas annuses loovust ja hoida end akadeemilises toonuses. Nügib välja mugavustsoonist ja inspireerib.

Kristiin Raudnagel: Isiklikule kogemusele tuginedes, siis magistriõpe avas minu silmi taolisel horisontaalil, millest poleks osanud undki näha! Olen selle võimaluse eest ütlemata tänulik! Õppeprotsessis jagavad teadmisi ja kogemusi oma ala professionaalid. Õppe teekonda läbitakse üheskoos kaaslastega, kes jagavad samu väärtusi ning tegutsetakse koos ühise eesmärgi ja teadmiste nimel. Õppekeskkond on kaasaegne ning digitehnoloogiaid kaasav. Tunnen, et õppisin palju mitte ainult õpetajana, vaid ka indiviidi, kaaslase, ema ja kõige lõpuks inimesena!

Jelena Kissin: Olen lõpetanud tantsuõpetaja eriala Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias 2009. aastal ning 14 aastat hiljem tulin tagasi, et jätkata oma õpinguid. Mitte kordagi pole ma seda kahetsenud. Akadeemia on mulle alati pakkunud inspireerivat keskkonda, mis paneb mõtteid liikuma ja annab hoogu elule. Minu parimaks kogemuseks magistriõpingute ajal on olnud inimesed: õppejõud ja minu kursusekaaslased. Viljandi on see koht, kuhu tahaksin alati tagasi tulla.

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja tantsuõpetaja eriala õppekava on mõeldud loovale inimesele, kes soovib oma erialaseid pedagoogilisi teadmisi värskendada ja täiendada. Samas on see suurepärane koht, kus jagada oma kogemusi, mõtteid ja omandada praktikakogemust. Kui otsid õpikeskkonda, mis pakub sulle toetust, julgust ja soovi edasi liikuda, siis see eriala on õige valik.

Kertu Alvre: Minu jaoks iseloomustavad meie õppekava paindlikkus, mõtestatus, koostöisus ja mitmekülgsus. Nii üldpedagoogilised kui tantsuõpetuse erialaained on mind pannud oma rolli õpetajana teisiti vaatama ja tunnetama.

Tulin vist magistriõppesse otsima vastust küsimusele, mida eriala kontekstis (veel) õpetada, aga praegu saan hoopis paremini aru sellest, kuidas ja miks õpetada. Kusjuures vastused nendele küsimustele on tulnud palju rohkem minu enda seest kui otse õppejõududelt. See näitab, et meid on nende kahe aasta vältel suunanud väga targad inimesed. Tunnen, et olen saanud enda kohta väga palju teada nii õppija kui õpetajana.

Tantsuõpetuse ainetes on tugevalt tunda kollegiaalsust – õpime palju üheksoos arutledes ja üksteiselt, oleme saanud oma ootusi ja vajadusi õppejõududele väljendada ja meie arvamusega arvestatakse. Tudeng on õppetöös võrdne partner ja see on loonud mõnusa ja produktiivse õpikeskkonna. Soovitan seda õppekava väga just tegevõpetajatele, kellel on juba kogunenud töö- ja elukogemust, kuna õpe on nii aja kui sisu poolest paindlik, kuid eeldab valmisolekut sügavamaks, oma kogemustele tuginevaks (enese)analüüsiks.

NB! Sisseastumisinfo leiab siit https://ut.ee/et/oppekavad/kunstide-ja-tehnoloogia-opetaja

Magistriõppe sisseastumise ajakava 2024. aastal on järgmine:
1. veebruar – 26. juuni Avalduste esitamine SAISis
1. juuli – 10. juuli Sisseastumiseksamid
11. juuli Sisseastumiseksamite avalikustamine
12. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamise tähtaeg SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates
vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest
Õppimatulekust teavitamine SAISis
2. september Õppeaasta algus

 

Oled oodatud!