Artikkel

Kadrinoormets & Diego Agulló “formlessly yours”

Henri Hütt
Distant artist

nr 46

aprill, 2015

Kadrinoormets & Diego Agulló “formlessly yours”

Järgneva tekstiosa paremaks mõistmiseks on lugejal soovitatav kujutleda olustikku, mille tegevus ostsilleerib tsentri ning paremale poolele jääva ääreala piirides. Antud tekstiväljal sobib kirjelduse selgemaks tajumiseks skeem, kus sõnad, mis ilmuvad siin, paiknevad mõtteliselt lehe parema külje vahetus läheduses.

“See on parim pidu ja meid ei olegi seal.” Kõrval ruumis kohtuvad heli ja valguse (ja võib-olla millegi veel?) komponendid, aga publik istub avaras tühjas saalis. Kumab roheline valgus ning kõlavad energilised rütmid. Kauge – eksootiline – eemal. Lavastus “formlessly yours” käivitab etenduse kogemise küsimused. Millal saab külastaja pidada end stseeni tunnistajaks ning kui tajutav on piir stseeni tunnistamise või selles osaline olemise vahel?

Külastaja vaateväljas olev ruum muutub aktiivseks, avaneb ning püüdleb detail detaililt liikuda parema kontakti poole. Ruumi täitumise protsess liigub ajalis-ruumilises suhtes suunaga edasi ja sügavuti. Publiku vaateväljas lahenduvad perspektiivi küsimused lõputute variatsioonidega. “formlessly yours” esindab mängulisust, mille reeglid püsivad piirides, kuid komponentide lisandumine tundub (ja võibki olla) lõputu. Üheks läbivaks kokkuleppeks on visuaalne fikseering. Lavaruumis struktuuri loovad ning korrastavad kadrinoormets ja Diego Agulló jälgivad, milline on lisatud objekti kokkuleppeline nägemisväli -> objekt jääb fikseeritud positsioonil tähistama vaatenurga võimalusi -> vaataja tunnistab skulpturaalset sätitud olukorda ning kohtab pilgu vahendusel enda ees ja ümber olevat sarnast vaatevälja rõhutavat olukorda -> kõik ruumis teevad läbi sama protsessi -> antud teksti lugeja pikendab ahelat, lisades tunnistamiste tunnistamisele veel ühe kihi. Vaatenurkade paljususe variatsioonid lõpetab ringi kujutise ilmumine, mis võimaldab olnut ning tulevat seostatumalt kokku liita.

kadrinoormets & Diego Agulló

Järgneva tekstiosa paremaks mõistmiseks on lugejal soovitatav kujutleda olustikku, mille tegevus toimub teisel poolusel. Antud tekstiväljal sobib kirjelduse selgemaks tajumiseks skeem, kus sõnad, mis ilmuvad siin, paiknevad mõtteliselt äraspidiselt, kaasates ühtlasi lehe vasakut ääreala.

Taas käivituvad lavaruumist väljas rütmid ning roheline kuma. Generatiivsed positsioneerimise struktuurid asenduvad loomisprotsessiga. Eelnevalt laval vaatenurki visualiseerinud skulptuurid eemaldatakse fookusväljast ning samm sammult käivitub ruumis materjali valmistamise performatiivne aktsioon. Detailse täpsusega liigutavad kadrinoormets ja Diego Agulló komponente ühest anumast teise ning rituaalse tegevuse tulemina valmib uus mateeria, mis annab lootust järjekordsete skulptuuride valmistamise alguseks või olemasolevate täiustamiseks. Lavastuse käigus kujusid siiski vormi valama ei hakata ning komponentide ühenduse tulem jääb esindama uut materjali, mida autorid mänguliselt teineteisele visates kasutavad.

kadrinoormets & Diego Agulló3Järgneva tekstiosa paremaks mõistmiseks on lugejal soovitatav kujutleda olustikku, mille tegevus toimub vaataja suhtes tema selja taga. Antud tekstiväljal sobib kirjelduse selgemaks tajumiseks skeem, kus sõnad paiknevad mõtteliselt piiridest väljas, all.

 

Publiku selja taga ning all ärkab helimaastik ja valguse kuma. Viimane stseen lisab uue nurga alt eelnevatest tuttava kaugelt lähenemise printsiibi ning kogu tegevuslikkus on teinud vaataja ning vaatenurkade suhtes ning suhtele ringi peale. Publiku pertseptsiooni spektriga väga läbimõeldult mänginud protsess on lainena ilmunud igast küljest -> perifeeriast väljale. Lavastus “formlessy yours” laiendab seostatult teatriruumi, jättes vaataja füüsiliselt paigale. Performatiivses tegevuses liigub protsess valmis skulptuurist algosakeste tasandini (ja edasi abstraktsusesse), ruumilisest perspektiivist osaleb lisaks lavaruumile väga jõuliselt ka kõrval asuv. Laienenud ruum ümber vaataja teeb võimalikuks etenduse sfäärilise kogemise, liites kollektiivseks tunnistamiseks erinevad signaalid ja lokatsioonid.