Artikkelnr 112

KORFEST (WEEKEND)

TLÜ BFMi koreograafia õppekava

nr 111nr 113
KORFEST (WEEKEND)

Mis on KorFest?

Aga KorFest Weekend?

Mille jaoks?

Tallinna Ülikooli koreograafia osakond = täna Tallinna Ülikooli BFMi koreograafia õppekava

 

Festival KorFest toimus esimest korda 9.–24. mail 2008 ning oli loodud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna tudengite ja vilistlaste loomingu ning tegevuse laiemaks tutvustamiseks.

Läbi aastate on kevaditi avalikule esitamisele toodud ridamisi Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna bakalaureuse- ja/või magistriõppe tudengite lõpuetendusi. Aastate jooksul on etendusi näidatud Kanuti Gildi SAALis, Linnateatri Hobuveskis, Nukuteatris, Salme Kultuurikeskuses, KUMUs ja mujal. KorFesti ideeks on pakkuda avalikkusele võimalust tutvuda rohkemate tahkudega tudengitega seotud töös. (Agentuur 2008)

Tänaseks on Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnast saanud Tallinna Ülikooli BFMi koreograafia õppekava ning lisaks KorFestile alustas 2020. aasta veebruaris KorFesti sugulane KorFest Weekend.

KorFest Weekend on TLÜ BFMi koreograafia õppekava igakuine nädalalõpusündmus. Vahel võib nädalalõpp saabuda ka nädala keskel. Jagamisele tulevad  külalisõppejõudude avatud tunnid, tudengite eksamid, tantsufilmid, külla tulnud tudengite etendused ning ruumi on ka vabale lavale õpilaste loome esitamiseks. KorFest Weekend on alati publikule avatud. Peale tudengitele etendamisvõimaluse pakkumise on selle sündmuse eesmärgiks oma mullist väljumine ning protsessi jagamine inimestega väljaspool väikest ringkonda. KorFest Weekend on loodud suhtluseks tudengite, tulevaste tudengite, eriala professionaalide ja liikumisest huvitunute vahel. KorFest ei ole ainult tants, see on koostöö/loome erinevate erialade ja inimeste vahel.

Tuleb tõdeda, et KorFest Weekendi algus oli oodatust erinev. Esimene KorFest Weekend toimus 2020. aasta märtsis ning jagamisele tulid Läti Kultuuriakadeemia koreograafiatudengite tööd. Pea kohe pärast esimest jagamist kolis terve maailm virtuaalkeskkondadesse ja KorFest Weekendist ning KorFestist sai LunaTV (TLÜ tudengite meediamaja) kaasabil „ZoomFest“. Kuigi hetkel saame viibida füüsiliselt samas ruumis, olid pea kõik 2020. aasta sügisel koreograafia õppekava lõpetanud tudengid valiku ees, kas jagada enda lavastust virtuaalselt laiema publikuga või saalis ainult paari komisjoniliikmega. Enamik tudengeid otsustas virtuaalsuse kasuks.

Lähtuvalt ühise füüsilise ruumi puudumisest tudengitööde näitamisel, tekkis antud artiklit kirjutades mõte kasutada lavastustest valminud fotojäädvustusi, mis on enda ajast ning kohast eemaldatud, ning uurida inimestelt, mis tunded tekivad neil antud fotosid vaadates. All on välja toodud visuaalne skeem, kuhu on üles märgitud inimeste – nii tänavalt, koolist, teatrist, poest kui kodust – tunded, mis tekkisid antud fotosid vaadates. Foto vaatamiseks võis võtta aega nii palju/vähe kui sooviti. Oma tunnete kirjeldamisel pidi silmad sulgema. Muud konteksti ei olnud kirjeldajatele antud.

Kuidas tunnetavad vaatajad lavastust läbi ekraani, läbi peatatud ja fotograafi valitud hetke?

Visuaalidel olevate fotode autor: Emer Värk

Pilt 1. Birgit Orulaid “Ma näen….”, pilt 2. Diana Harten “VII”, pilt 3. Valeria Ovcharenko “Plaan B”, pilt 4. Anastasia Masalova: Avatud tund – Olen kohal, pilt 5. Marit Miller “Isometric”, pilt 6. David Truusa “Recipes #1.2”, pilt 7. I kursuse liikumisuurimus ja tantsija praktika lavastusprotsessis Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku juhendatud lavastus “AVA-ne-MINE”, pilt 8. Kristin Tagam: minevikku ennustades, pilt 9. Hanna Lisette Helekivi “Usun oma silmi”.