Artikkelnr 51

Luua, näidata ja vaadata – miks küll?

Madli Pesti
Teatriuurija ja -kriitik

nr 50nr 52
Luua, näidata ja vaadata – miks küll?

3.–7. oktoobrini 2015 toimus Islandil väikses Laugarvatni külas keset paljast ja suitsevat maad Balti-Põhjamaade võrgustiku Writing Movement kohtumine. Võrgustik ühendab tantsust kirjutajaid viiest riigist: Eestist, Lätist, Rootsist, Taanist ja Islandilt. Võrgustikku kuuluvad peale siinkirjutaja veel läti tantsukriitik Inta Balode, rootsi tantsija, koreograaf, õpetaja ja kirjutaja Moa Sahlin ning taani tantsukorraldaja ja -kriitik Kamma Siegumfeldt. Sündmuse korraldaja oli islandi tantsukriitik ja õppejõud Sesselja Magnusdottir. Tema ärgitusel püüdsime leida vastuseid kolmele põhiküsimusele: miks luua tantsulavastust, miks näidata tantsulavastust ja miks vaadata tantsulavastust?

Esmapilgul kõlavad need küsimused naiivselt või isegi banaalselt. Kui sageli meil on aga tegelikult oma igapäevase rööprähklemise kõrvalt aega küsida neid põhilisi küsimusi ja mõelda sellele, mida me tegelikult teeme ning kui tihti me võtame endale aega miks-küsimuste küsimiseks? Sügistormine ilm meie hubase majakese akna taga ning võimalus vaadata lõputu silmapiiri taha inspireeris ja ärgitas meid leidma vastuseid. Muidugi on vastused omavahel põimunud, kuid võtkem seda omamoodi mänguna. Samuti leidsime, et vastuseid, mida me neile küsimustele andsime, saab vaadelda kolmest vaatepunktist: idealistlikust, realistlikust ja pessimistlikust. Kuidas see gradatsioon alljärgnevalt kulgeb, otsustab lugeja.

Miks luua üht tantsulavastust?

 • Vajadus edastada oma maailmanägemise viisi, kommunikeerida oma mõtteid ja tundeid.
 • Et luua uusi emotsioone.
 • Et pakkuda inimestele nii laval kui saalis kogemust, tõstes keskmesse kogemisprotsessi.
 • Et jõuda tundmatuni, et otsida mõtlemata mõtteid, tõstes keskmesse loomeprotsessi tunnetamise.
 • Et ärgitada diskussiooni teisel viisil, kui see oleks võimalik muude väljendusvahenditega.
 • Et tegeleda inimesega.
 • Et osaleda loomise protsessis ning mitte olla huvitatud lõppteosest.
 • Et manustada uut doosi narkootikumi: etendajad saavad publikult kohe reaktsiooni ja see vajadus muutub sõltuvuseks.
 • Et tunnetada etendaja ja publiku vahelist võimusuhet.

Miks näidata üht tantsulavastust?

 • Et mõjutada maailma.
 • Et mõjutada publikut.
 • Et muuta vaataja mõtteviisi ja näidata vaatenurki, mille peale vaataja ise pole tulnud.
 • Et väljendada grupidünaamikat ning tuua esile grupi kogukondlik ja poliitiline aspekt nii etendajate hulgas kui publikus.
 • Et manifesteerida grupi väge.
 • Vajadus jagada loodud kunsti ja olla osa kogukonnast. Rühmal on enam väge kui üksikisikul.
 • Et pakkuda vaatajale kogemust ja neid millegagi ärgitada.
 • Et pakkuda virtuoossust. Näidata midagi, mida publik ei ole ise võimeline tegema.
 • Et peegeldada end laval nähtavas – aktiveerida peegelneuronid.
 • Et luua lavastus koos publikuga (osavõtuteater).
 • Et jagada ühiselt kahtlusi. Et küsida, aga mitte vastata.
 • Ekshibitsionistlik põhjus: kunstnikud tahavad, et teised neid vaataks.
 • Et näidata, et kunstnikud teavad tõde ning vajadus oma teadmisi publikule edastada (valgustuslik-pedagoogiline mõtteviis).
 • Et provotseerida: suhtlus võib mõnikord olla ka ühepoolne.

Miks vaadata üht tantsulavastust?

 • Et kogeda ikka enam ja enam: kogus narkootikumi publikule. Et luua uusi kogemusi nii kehale kui vaimule. Nägemisele lisaks on aktiveeritud tunnetamine ja tegutsemine. Neoliberaalses ühiskonnas peab inimene astuma vastu uutele väljakutsetele, peab olema aktiivne ja pidevalt kogema midagi uut. Me elame kogemusmajanduse ajastul (mälu ise muutub siin tooteks, „kogemuseks“).
 • Et osaleda rituaalis: teater kui Jumala aseaine.
 • Et tunnetada inimest.
 • Et näha uusi perspektiive või saada kinnitust oma vaadetele.
 • Et uurida ennast kui teatrikülastajat: kuidas sa etendust vaatad, millised on sinu reaktsioonid (egoistlik eesmärk).

Mõtteid jagasid: Inta Balode, Sesselja Magnusdottir, Anne-Liis Maripuu, Moa Sahlin, Kamma Siegumfeldt, Laima Slava.

Järgmine Writing Movement kohtumine toimub 2016. aasta aprillis Eestis Viljandis. (Toim)