Artikkelnr 95

PROTOKOLL

nr 94nr 96
PROTOKOLL
Viljandis
                                           05.03.2020

Algus: 16:39
Lõpp: 20:31

Juhatas: Erik Alalooga

Protokollis: Eline Selgis

Võtsid osa: Erik Alalooga, Anni Zupping, Eline Selgis Puudusid: Katrin Kubber, Stella Kruusamägi, Urmas Lüüs 18:44 lisandus Katrin Kubber

Päevakavas:
Tantsuinfo Kuukirja artikkel

Vastuvõetud otsused:

Artikli pealkiri peaks olema lühike ja köitev. Variandid: “Kuidas saada masinakägistajaks”, “Homunksikottijate* mutatsioon”, “Kuidas saada kuue kuuga homunksikottijaks”. Ükski variant häälte enamust ei saavutanud. Artikli pealkirjaks jääb P R O T O K O L L.

Artiklit sissejuhatav tekst koos pildimaterjaliga peaks andma aimu, et senine lavastusprotsess on kestnud pool aastat, mille jooksul on meid nähtud artsu kütmas Tallinnas, Viljandis, Vaskjalas, Berliinis.

Artikli sisu on fotosüüdistused protsessist. Fotode allkirjad on koht ja kuupäev.

Artikli päis on pilt kuupäevaga 29.02.2020.


*Homunksikottimine e antropomorfse tehnoloogilise olendi kallal vägivallatsemine.

1.22.09.2019.viljandi
22.09.2019 Viljandi

2.22.09.2019.viljandi

22.09.2019 Viljandi

3.22.09.2019.viljandi

22.09.2019 Viljandi

4.22.09.2019.viljandi

22.09.2019 Viljandi

5.22.09.2019.viljandi

22.09.2019 Viljandi

6.23.09.2019.viljandi

23.09.2019 Viljandi

7.23.09.2019.viljandi

23.09.2019 Viljandi

8.23.09.2019.viljandi

23.09.2019 Viljandi

9.24.09.2019.viljandi

22.09.2019 Viljandi

10.24.09.2019.viljandi

24.09.2019 Viljandi

11.26.09.2019.viljandi

26.09.2019 Viljandi

12.26.09.2019.viljandi

26.09.2019 Viljandi

13.12.10.2019.vaskjala

12.10.2019 Vaskjala

14.05.12.2019.viljandi

05.12.2019 Viljandi

15.23.01.2020.berliin

23.01.2020 Berliin

16.26.01.2020.berliin

26.01.2020 Berliin

17.27.01.2020.berliin

27.01.2020 Berliin

18.27.01.2020.berliin

27.01.2020 Berliin

19.27.01.2020.berliin

27.01.2020 Berliin

20.24.01.2020.berliin

24.01.2020 Berliin

21.20.02.2020.viljandi

20.02.2020 Viljandi

22.29.02.2020.viljandi

29.02.2020 Viljandi

23.20.02.2020.viljandi

20.02.2020 Viljandi

24.22.02.2020.viljandi

22.02.2020 Viljandi