Artikkelnr 47

TLÜ koreograafiaosakonna lõpetajad 2015: erilised uurivad unistajad

nr 46nr 48
TLÜ koreograafiaosakonna lõpetajad 2015: erilised uurivad unistajad

Sellel kevadel on lõpetamas TLÜ koreograafia õppekavadel kokku 16 tudengit: 11 bakalaureuseastmes ja 5 magistriastmes.

Suurem osa tudengitest on lõputöö formaadiks valinud praktilise lavastusprotsessi läbiviimise. Lavastaja-koreograafidena esitlevad oma lõputöid Jaan Ulst, Maria Uppin, Tatjana Romanova, Julia Koneva ja Üüve-Lydia Toompere. Jaani lavastus „Viies pööripäev“ etendus juba novembris Salme Kultuurikeskuses tantsuansambel „Leigarid“ 110 tantsija esituses. Maria, Tatjana, Julia ja Üüve-Lydia lavastusi nägi aprilli lõpus ja mai alguses nii Helsinki Teatrikõrgkooli teatrisaalis kui ka TLÜ teatris Stella ja Tallinna Teletornis. Tatjana lahkab oma lavastuses „Epoché“ etendaja kohalolekut ning avab liikumist laiemalt, kasutades aega, ruumi ja energiat. Maria on suunanud oma tähelepanu lavastuses „Su naer mu unne lõikas“ maagilisele realismile kui loomelaadi uurimisele. Julia lavastuse „DX“ teema on impulsi saanud noorte virtuaalmaailmast, mille käitumisharjumusi ta uuris koos kaheteistkümne teismelisega. Üüve-Lydia hoiab oma lavastuse „Short Stories“ fookuses mõtteid unistustest ning viib pealtvaatajad kohta, kus saab olla kõige kõrgemal ja kus gravitatsioon on kõige nõrgem – Tallinna Teletorni.

Bakalaureuseõppe tööprotsesside tulemusi esitlevad Kirti Tambre, Magdalena Donerstak, Kairi Reinvee, Indrek Hirsnik, Liisa Laine, Egor Zadoya, Sofia Ketova ja Madli Paves. Kirti lavastus “Mõte ≠ Mõte” asetab valgusesse tantsija näitamaks, et iga inimene on eriline. Magdalena soovib lavastusega ’’Vaatenurgad’’ öelda, et vahel on mõttekas vaadata toimuvat läbi teise inimese silmade. Kairi vaatleb lavastuses „KusKus“ manipulatsioone ja nende tulemusi. Teletorni sissekäigutunnelis aset leidev Sofia lavastus „Side lõpp“ puudutab tänapäeval üha olulisemaks muutuvat küsimust kommunikatsiooni säilimisest (muundumisest). Indrek küsib oma tööga beckett´likult „Kaua ma ootan…“….. ennast … lõppu … uut algust? Egor asetab lavale kaks inimest ja vaatleb, mis edasi saab. Seda aga näitab lavastus „x punkt“. Liisat huvitavad helid ja see, kuidas tantsijad tema koreograafiat erinevates helides interpreteerivad. Seekord laval viis tantsijat ja helid tantsulavastuses „Sounds like music“. Madli on loonud ja juba etendanud oma lõpulavastuse „9 teaduslikult tõestud õnneks vajalikku asja“ Islandi Kunstiakadeemias. Need on autori õnneotsingud omal nahal kogetu põhjal kõigi kukkumiste ja ülestõusmistega.

BA-õpingud lõpetavad sellel aastal ka kolm teoreetilise uurimustöö tegijat: Kristi Leedmaa “Labani liikumisanalüüsi kasutamine 7-14-aastaste tüdrukutega erinevate liikumisvõimaluste avastamiseks”, Armand Fazullin „Improvisatsioon võistlustantsus“ ja Marii Joala “Visualiseerimise kui meetodi kasutamine noorte tantsuõppes balletitunni näitel”.

 

Oma mõtteid jagavad Maria Uppin, Jaan Ulst ja Sofia Ketova.

Maria Uppin
Praegu võiks minu huvid koondada ühisnimetaja “lugu” alla. Leian, et lood, nii väga vanad kui ka uhiuued, aitavad mul end siduda ümbritseva maailma ja kogukonnaga, milles elan. Läbi lugude mõistan neid ja ennast paremini. Keskendudes tantsule ja teatrile, on minu jaoks väga põnev, millised on keha ja liikumise võimalused lugude jutustamiseks ja nende loomiseks.

Jaan Ulst
Mind huvitab koreograafi ja tantsija koostöö analüüs. Millal tekib liikumises tähendus, kas siis, kui tantsija seda tunnetab, või siis, kui koreograaf tähenduse konstrueerib? Otsin ka võimalusi pärimustantsu rakendamiseks tänastes loomeprojektides. Oma tulevikku soovin rohkem teatriprojekte, kus saaksin liikuma panna lisaks tantsijatele ka teised artistid.

Sofia Ketova
Ma olen väga huvitatud kunstist. Eriti paelub kaasaegne tants. Lisaks sellele huvitun kujutavast kunstist, muusikast, teatrist ja käsitööst.
Praegu soovin lõpetada ülikooli , aga kuhu liigun edasi – vaatame. Edaspidi püüan töötada kaasaegse tantsu treenerina ja leida inimesed, kellega koos saan töötada ja luua lavastusi. Ma soovin leida oma koha väikesel Eesti tantsumaastikul.

Tatjana Romanova
Olen huvitatud inimkeha liikumisest ja selle tajumise erinevatest võimalustest ning improvisatsioonist ja selle avarast, reflektiivsest ja teraapilisest mõjust. Mind huvitab rohkem kogemus kui teadmine, rohkem performatiivsus kui esteetika, rohkem protsess kui tulemus, rohkem mõtestamine kui meelelahutus. Arvan, et pärast magistriõppe lõpetamist jätkan ka edaspidi sellega, millega tegelen igapäevaselt, jäädes samas avatuks uuele.

 

 


 

Vastuvõtuinfo Tallinna Ülikooli koreograafia eriala bakalaureuseõppesse:

Vastuvõtueksamid 11 – 14 juuli 2015 algusega kell 11:00 U-pg-saal Teater Stella,

→ Info

 

Vastuvõtuinfo Tallinna Ülikooli koreograafia eriala magistriõppesse:

Vastuvõtueksamid 12 ja 14 juulil 2015 algusega kell 10:00

→ Info