Uudis

IV üleriigiline Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamine

IV üleriigiline Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamine

16.–17. veebruaril 2018 toimub Saaremaa Ühisgümnaasiumis Anna Raudkatsi 132. sünniaastapäeva puhul rahvatantsude võistuesitamine koolinoortele.

Konkursi tingimused:

  • Tantsurühmad esinevad rühmaliigiti jaotatuna: põhikooli noorem aste, 5.–6. klass; põhikooli vanem aste, 7.–9. klass; gümnaasium ehk C-rühmad ja neiduderühmad.
  • Kohustuslik tants on sel korral “105 eesti rahvatantsu ja veel natuke” ehk hindamisele tulevad tantsud, mis meenutavad meile Kristjan Toropit.

Neiduderühmad tantsivad Kristjan Toropi seatud “Ingliskad” raamatust “Meie repertuaar” 1972/2.

Gümnaasiumirühmad uurivad Mustjala kihelkonnast pärit tantse ning kasutades vähemalt 3 erinevat tantsu, seavad kokku 2–3-minutilise tantsusüidi.

Põhikooli mõlemad astmed leiavad ühe tantsuperekonna (ringtantsud, labajalavalsid, kadrillid, mustlasepolkad, kolmikud vms), mis neile kõige rohkem meeldib, ning seavad sellest oma tantsu, mis on võimalikult originaalilähedane, aga samas pealtvaatajale põnev. Tantsu pikkus on kuni 2 minutit.

  • Teiseks tantsuks on rühma vabalt valitud lemmiktants (tantsuautori valik on vaba).
  • Osalejate koosseisudele piiranguid ei seata. Oodatud on nii põhikooli-, neidude- kui ka gümnaasiumi segarühmad.

Täpsem juhend ja kogu aeg täienev koduleht asub siin.

Kontakt:

Eena Mark (võistutantsimine, töötoad), eena.mark@kuressaare.ee, +372 52 80 581.

Triin Vallsalu (jooksvad küsimused, osavõtutasu), triin.vallsalu@syg.edu.ee, +372 56 987 730.

Diana Õun (majutus, toitlustus), diana.oun@syg.edu.ee, +372 52 23 439.