Uudis

Vaba Lava hooaeg 2015/16 saab kirju ja ootamatu: “Tavalised inimesed: alastusest enam”

Madli Pesti & Thomas Frank

Ideekonkursist

Vaba Lava etenduskunstide keskuse kuraatoriprogrammi saabus 244 projektiideed. 2014. aasta detsembris välja kuulutatud konkurss osutus ülimenukaks. Otsisime kogukonda uurivaid ja Eesti avalikkusega suhestuvaid kunstiprojekte ning jaanuaris saabus kokku 43 taotlust Eestist ja 201 välismaalt. Vabal Laval esinemisest olid huvitatud etenduskunstnikud 35 riigist: Brasiiliast Valgeveneni, Norrast Jaapanini. Valisime välja üheksa lavastusprojekti, mis moodustavad mitmekesise terviku. Lavastused annavad intrigeerivaid vastuseid ideekonkursil esitatud küsimustele: milline on kunstikogemuse poliitiline ja sotsiaalne potentsiaal, millistel kunstilistel ja avalikel kogemustel on võime aktiveerida ühiseid tundeid, millised on kogukondlikud sidemed tugevalt individualiseerunud ja killustatud ühiskonnas?

Teemadest

Väljavalitud lavastuste hulgas on osavõtu-, tantsu-, dokumentaal- ja visuaalteatrit, aga ka mänge linnaruumis, punkkabareed ning ühist õhtusööki. Märksõnadeks on demokraatia, võrdõiguslikkus, kogukonna loomine, vaegnägijad, paljas keha, hirm ja surm.

On nii alustavaid eksperimentaatoreid kui ka tuntud tegijaid, kes on osalenud Euroopa mainekatel teatrifestivalidel. Mainest, geopoliitikast ja efektsusest olulisemaks valikukriteeriumiks oli meile kunstiliselt tugev idee. Seega saab järgmisel hooajal Vabal Laval näha mitmekesist programmi: on intriigi ja irooniat, huumorit ja hirmu.

Programmis pealkirjaga “Tavalised inimesed: alastusest enam” soovime esile tõsta tavalisi inimesi: laval on tavalised inimesed, etendustel pöörduvad kunstnikud otse inimeste poole ning küsivad nende identiteedi ja igapäevaelu kohta. Mõistega “alastus” seostub programm mitme kandi pealt. Etendajad on laval alasti nii füüsiliselt kui vaimselt: nad avavad publikule oma maailma. Samas aga on ka publik kutsutud metafoorsele alastusele: tantsima linnaruumis, valmistama õhtusööki, rääkima etenduskunstnikele oma elust. Selline lähenemine alastusele ei ole lõplik, midagi on siin veel peidus. Loodame, et vaataja-osaleja leiab oma tee meie valitud programmis.

Valitud lavastused

Doris Uhlich “more than naked” – “alastusest enam”
Tiina Sööt “Tõelised naised, tõelised mehed ja tõelised teised”
Maria-Lee Liivak, Kairi Mändla „sugu: n“
Katrin Essenson ja Jarmo Karing “Ärka üles! Aeg on surra.”
Jaanika Juhanson ja Terateater “Kes kardab pimedat?”
Jan Martens “The Common People” – “Tavalised inimesed”
Christophe Meierhans “Verein zur Aufhebung des Notwendigen or Hundred Wars towards the World Peace” – “Sada sõda üleilmse rahuni”
Julian Hetzel “Sculpting Fear” – “Vormides hirmu”
Sander Pukk “Me võime tantsida, kui me tahame“

 

Need üheksa projekti vastavad ideekonkursil esitatud küsimustele mitmel erineval tasandil ning pakuvad ka mitmekesiseid kunstilisi lahendusi. Kunstnikud tegelevad demokraatia, masside vabastamise, avalike kohtade aktiviseerimise, vaegnägijate sotsiaalse integratsiooni, surma mõtestamise ja ühiste hirmude loomisega; erifookuses on sugudevahelised võimusuhted ühiskonnas. Nii nagu lavastused on mitmekesised temaatiliselt, on need seda ka kunstiliselt lähenemiselt. Neli lavastajat (Jan Martens, Christophe Meierhans, Jaanika Juhanson ja Tiina Sööt) kaasavad erineval moel tavalisi inimesi, kaks lavastajat (Julian Hetzel ja Sander Pukk) töötavad avalikus ruumis väljaspool teatrit, kaks lavastajat (Doris Uhlich ja Eva Klemets) kasutavad koosloome meetodit ning kaks lavastajat (Jaanika Juhanson ja Tiina Sööt) lähenevad materjalile dokumentaalselt.

Kunstnikest

Pea kõik programmi valitud kunstnikud on kogenud teatritegijad. Eesti kunstnike valikuga soovisime ärgitada uute loominguliste koosluste teket, mitte esitleda juba töötavaid truppe-teatreid. Oluline oli toetada ka alustavaid kunstnikke: noorel etenduskunstnikul Tiina Söödil on võimalus astuda järgmine samm oma loometeel. Teised – kogenud eesti näitlejad ja lavastajad – töötavad uutes kooslustes üllatuslike ideedega ning teevad väljaspool teatriruume kohaspetsiifilisi etendusi, töötavad koosloome meetodil või kutsuvad oma tööprotsessi mittekunstnikke.

Valitud väliskunstnikud tutvustavad ebaharilikke teatritegemise viise kaasates kohalikke inimesi ja kunstnikke. Meile on oluline, et rahvusvahelised projektid suhestuvad tihedalt Tallinna linnaruumi ja seal elavate inimestega.

Vaba Lava järgmine hooaeg esitab väljakutseid nii kunstnikele kui vaatajatele. Eesmärk on kunsti kaudu ärgitada ühiskondlik-poliitilisi arutelusid ning elavdada kohtumisi teatri ja linna vahel.