Intervjuunr 48

Katrin Kreutzberg

Katrin Kreutzberg

Küsimustele vastab Katrin Kreutzberg. Katrin tegeleb paralleelselt nii täiskasvanute kui lastega. Põhitööna viib ta läbi rühmatreeninguid Reval-Sportis – annab tunde nii vees kui saalis, tossudes kui paljajalu, nii tantsuliselt ja hoogsalt kui body&mind vaimus, aidates ennekõike arendada koordinatsiooni, jõudu, vastupidavust ja kehateadlikkust. Lastega ja noortega tegeleb ta Tallinna tantsukoolis, kus rõhk on laiahaardelisusel – stiililiselt kaasaegnemodernnekaraktershowvabatants.

Millised on sinu missioon ja motivatsioon valitud erialal?

Motivatsiooniks on igapäevased väiksed missioonid ning missiooniks igapäevane motivatsioon. Missiooniks ongi motivatsiooni jätkumine. Et missioon oleks jätkusuutlik, tahan ise olla parem, end õpetajana ja inimesena analüüsida, arendada ja mõista, milleks ma midagi teen. See on korralik teekond ning missioon kindlasti transformeerub pidevalt koos sellega.

Et olla õpetaja, on vaja õpilasi ning kahtlemata motiveerib mind enim rahulolu ja adrenaliin, mida ma tundi andes saan. Kui ma mõistan tunni lõpus, et ka mu õpilased on „hea tunde“ kütkeis, siis see ongi juba motivatsioon iseeneses. Missiooniks laiemas mõistes ei olegi midagi muud, kui anda edasi tunnet, mida enda kehaga loomine võib tekitada – panna sinna juurde mõte ja hing ning ongi valmis mõtlev tantsija.

Tehniliselt ja praktiliselt muidugi sooviksin, et mu õpilased tajuksid võimalikult palju erinevaid liikumise võimalusi: olla pädev püstises asendis ning tugev põrandal liikudes; oskus olla vajadusel tehniliselt täpne ning võimalusel loov ja vaba. Innustan üha rohkem kujutluspiltide kasutamist, et tegevus ei jääks mehaaniliseks ning lihtsalt tegevuseks, vaid et see oleks tehtud millegi pärast, millegi/kellegi jaoks, mingil kindlal viisil jne.

Mis sind inspireerib?

Tihtipeale ma ei saagi päris täpselt aru, MIS see MISKI on, mis ideid genereerib. Sageli on selleks helikeel, teisalt jälle liigutus, mis hakkab sünnitama järgmiseid jne. Inspiratsioon on väline informatsioon, see mida ma näen, nuusutan, maitsen, kuulen ja tunnetan. Ja see on ju täiesti lõppematu ressurss! Inspiratsioon muutub seesmiseks motivatsiooniks, kui ta annab võimaluse realiseerida eelpool nimetatud eesmärke.

Mulle väga meeldib oma õpilastega suhelda ja ma pean seda väga oluliseks. Kahtlemata on inspiratsiooniks ka teadmine, et mul on võimalus inimest kujundada ja näha, et olen õpilase ja treenitava jaoks see keegi, keda ta usaldab ja austab.

Milline on sinu sõnum tantsuõpilastele ja tantsuõpetajatele ja tantsuga mitte kokku puutunutele?

Tants on ju väga eluline nähtus, mistõttu paljuski soovitaksin suhtuda tantsu võimalusterohkelt ning kanda seda üle ka igapäeva ellu. Kui suudad olla endast parem, muutub ka maailm su ümber paremaks. Julgustan olema janune millegi uue järele, tunda ebamugavust ja siis avastada, et oled hoopis tugevam ja targem kui enne. Ei soovita jääda kinni stampidesse, vaid olla avatud uutele kogemustele. Kindlasti võimet tunda ära, kas see, mida sa teed, on ikka Sulle või kellelegi teisele. Ikka endale teha! Ja eks see tuleb kõige rohkem välja sellest, kas saad oma tegemistes tunda naudingut, rõõmu ja rahulolu.