Intervjuunr 64

Merle Saarva

Merle Saarva

Merle Saarva õpetab TÜ VKA etenduskunsti osakonnas tantsukunsti õppekaval kaasaegse tantsu tehnikat (kehatunnetus, põrandatehnika, release), kaasaegse tantsu õpetamise praktikat, kompositsiooni, improvisatsiooni ning ühisainet improvisatsioon tantsijatele ja muusikutele.

Millised on Sinu missioon ja motivatsioon valitud erialal? 

Kunagi, kui alustasin mitteverbaalse füüsilisuse otsingutega, oli mul väga konkreetne nägemus oma missioonist, see oli teadlikult kujunemas ja alateadvuses küpsemas n-ö suurem plaan, see oli mu siht ja püüe, selle järgi liikusingi, kindla teadmise ja tugeva tahtejõuga, avastades samal ajal iseennast. Nendel aastatel tegelesin paljude unistuste realiseerimisega, püstitades keerukaid ülesandeid oma teekonnal, ihates teada, kuhu liigun, kus on mu piirid ja kuidas neid alistada, jõudes unistusteni, mis tasapisi, järk-järgult täituma hakkasid.

Käesolevaks hetkeks on mu missiooniks kujunemas igapäevane järjepidev treening, et olemasolevat ja tekkivat loomingut täiustades hoida tasakaalus nii õpetatavate ainete sisuline toimimine kui ka eneseareng. Mu missioon on ka aidata kaasa Viljandi kaasaegse tantsu koolkonna jätkuv-püsivatele liikumistele ja arengutele.

Mind on alati motiveerinud iseseisvaks loojaks kasvamine. Naudin hetki, kui olen millestki lõpuni aru saanud, mõistnud asjade, nähtuste, olukordade ja seisundite olemust, tabanud ära põhjused, millest midagi üldse tekib, kuidas see miski muutub, liigub, kust kõik alguse saab ja kuhu välja jõuab.

Mind motiveerivad tudengite eriliselt targad erialaspetsiifilised küsimused.

Mind käivitavad n-ö ületamatud takistused (mida suuremad, seda inspireerivamad), kus lahenduste leidmise protsessid on igal juhul vajalikud ja mugavustsooni jäämine pole võimalik.

Vaimne kasv ja selle otsingud on kujunemas oluliseks. MA VAATLEN JA MÕTLEN INIMESE arenemisvõimaluste üle ja seest välja liikumiste üle.

Tunnen JA TEAN, et kõik on muutuv kogu aeg.

Mis sind inspireerib? 

Mind inspireerib elu müsteerium, mitmekihilisused, duaalsused ja peamiselt see, mis mind vaimustada suudab, pakkudes enneolematut uudishimu, innustust, sügavust, tundlikkust, kaasahaaratust, pürgimust, meeletut julgust ja riskihimu ning samas ka eemale jäetust, nukrust, kurbust, ebaõnne, totaalset kadu ja teisi tunnetusi.

Milline on Sinu sõnum tantsuõpilastele, tantsuõpetajatele ning tantsuga mitte kokku puutunutele?

Kõik on võimalik, tegelikult pole takistavaid müüre, millest läbi ei saa – müürilill uuristab … vaim kasvab! Otsigem siis … igaüks oma!