Intervjuunr 75

Sveta Grigorjeva

Sveta Grigorjeva

Sveta Grigorjeva on koreograaf-lavastaja, tantsija ning luuletaja. Õpib hetkel Saksamaal. Loeb nagu hull. Tantsib nagu hull. 13. märtsil esietendus ta uus lavastus „Rebel Body Orchestra“ Sõltumatu Tantsu Laval.

Millised on Sinu missioon ja motivatsioon valitud erialal? Mis Sind inspireerib? Milline on Sinu sõnum tantsuõpilastele, tantsuõpetajatele ning tantsuga mitte kokku puutunutele?

„Loovus eeldab keskmisest tugevamat enesekehtestamisvõimet ja kartmatut omapära. Ja kartmatust selle eest ka arvustustes tümitada saada. Loovus on üsna tihti seotud piiride kompamisega. Ka enda piiride, muidugi.“ Elo Viiding

„Vabamõtleja? Jah, sinu õues. Aga oma õues fanaatik. Uskmatu? Ta ei usu vaid sinusse, enda usust hoiab ta kinni munga innuga.” Witold Gombrowicz

„I don´t want to say training because there is always a connotation at being „mindless“ related to training. Exactly that is what i wanted not to be in the training. I wanted it to be a process of understanding the body and listening to the body, having to do with sensation, and becoming a good dancer. That requires everyday commitment.“ Pauline de Groot

(„Ma ei taha öelda treening, sest sel sõnal on ikka „mittemõtlemise” konnotatsioon. See on just see, mis ma tahtsin, et treening poleks. Ma tahtsin, et see oleks keha mõistmise ja keha kuulamise protsess, seotud tunnetusega, selleks, et saada heaks tantsijaks. See nõuab igapäevast pühendumist.”)

„Dance is an act before naming. Theater, on the contrary, is nothing but the consequence of palying out an act of naming.“ Alain Badiou

(„Tants toimub enne määratlemist. Teater, vastupidi, pole midagi muud kui järjepidev määratlemistoimingu väljamängimine.”)

„…aga mina määratlen loovust kui võimet kehtestada jõuliselt isiklikku ja ebastandartset maailmanägemist eluliste nähtuste tajumisel ja selle kunstilisel väljendamisel.“ Elo Viiding

„The dancing body is never someone. The dancing body does not imitate a character or a singularity. It depicts nothing.“ Stéphane Mallarmé

(„Tantsiv keha pole kunagi tegelaskuju. Tantsiv keha ei jäljenda karakterit või eraldiseisvat olendit. See ei kujuta midagi.”)

„Aga ma küsin, kas mõnes kunstiliigis (nagu luule või maalikunst) ei kujunda produtsent endale tarbijat jõuga.“ W. Gombrowicz

„Should we transform institutions (studios, performing spaces) into resource centers or platforms for working rather than presenting.“ Bojana Cvejic

(„Kas peaksime muutma institutsioonid (stuudiod, lavad) pigem ressursikeskusteks ja töökeskkondadeks kui esinemiskohtadeks.”)

„Ära arva, et kuna oled revolutsionäär, pead end kurvana tundma.“ Michel Foucalt

„…dance is like a circle in space, but a circle that is its own principle, a circle that is not drawn from the outside, but rather draws itself.“ Alain Badiou

(„…tants on ringjoon ruumis, aga ringjoon, mis on iseenda lähtekoht, ringjoon, mida mitte ei joonistata, vaid mis joonistab end ise.”)

„Lood ei ole üldse nii hullud, kui julged olla meeletu!“ Marek Hłasko